ΘΕΜΑ 1.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να βρούν εδώ (
έγγραφο pdf) σχετικες πληροφοριες.ΘΕΜΑ 2.
ΥΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να βρούν εδώ (
έγγραφο pdf) τις σχετικές πληροφοριες.
ΘΕΜΑ 3.
Ο Τομέας Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως έχει απονείμει τα εξής Διπλώματα Ειδικεύσεως (Master) και Διδακτορικά (κατα τα ετη, κατα τα οποια λειτουργει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών):


ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ (MASTER)

Γεωργιος Κέφης
ΘΕΜΑ: Η ορθόδοξη αποτίμηση της θεωρίας του Baudrillard περί προσομοίωσης στην μετανεωτερική κοινωνία του θεάματος και της πληροφορίας.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Β. Γαϊτάνης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Δεληκωνσταντής
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

Βικτωρία Παντερή
ΘΕΜΑ: Οι ύμνοι των Παλαιοκαθολικών της Γερμανίας, ιστορική, μορφολογική και θεολογική θεώρηση.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Βουρλής, Γ. Φίλιας, π. Κ. Παπαδόπουλος
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Γεώργιος Σκλίας
ΘΕΜΑ: Ποιμαντική εικόνα και επικοινωνία.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Σταυρόπουλος, Ε. Περσελής, Β. Γαϊτάνης
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

Βασίλειος Γοριδάρης
ΘΕΜΑ: Η συνάφεια Βαπτίσματος και Μετανοίας στον Ποιμένα του Ερμά.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γ. Φίλιας, π. Κ. Παπαδόπουλος, π. Θ. Κουμαριανός.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Δημήτριος Τριανταφύλλου
ΘΕΜΑ: Διδακτική αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων Γυμνασίου του μαθήματος των Θρησκευτικών με βάση την ψυχοπαιδαγωγική αρχή της "κριτικής σκέψης".
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ε. Περσελής, Π. Κουφογιάννη, Α. Μελισσάρης.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Γεώργιος Σεπέτης
ΘΕΜΑ: Ο θρησκευτικός φανατισμός. Ποιμαντικο-ψυχολογική θεώρηση.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αθ. Μελισσάρης, Εμμ. Περσελής, Σπ. Τσιτσίγκος.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Χρυσούλα Χατζηλία
ΘΕΜΑ: Η επικοινωνιακή επίδραση της τηλεόρασης στην ανάπτυξη θρησκευτικών προτύπων στον σύγχρονο κόσμο.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εμμ. Περσελής, Β.
Γαϊτάνης, Π. Κουφογιάννη.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΑΪ
ΟΣ 2009

Δημήτριος Κτενάς
ΘΕΜΑ: Οι απόψεις του Απόστολου Μακράκη για θέματα Χριστιανικής Αγωγής με βάση την εφημερίδα "Λόγος" (1868-1871). Κριτική προσέγγιση.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εμμ. Περσελής, π. Κ. Ν. Παπαδόπουλος, Εμμ. Καραγεωργούδης.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

Γεώργιος Κιρτζάκης
ΘΕΜΑ: Οι προβαπτισματικές ακολουθίες και οι περί ακαθάρτου αντιλήψεις.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γ. Ν. Φίλιας, π. Κ. Ν. Παπαδόπουλος, π. Θ. Ι. Κουμαριανός.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Ασημένια Κουρτεσάκη
ΘΕΜΑ: Η χρήση των εννοιών Δημοκρατία και Πολυπολιτισμικότητα στα νέα εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εμμ. Περσελής, Γ. Ν. Φίλιας, Π. Κουφογιάννη.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Κωνσταντίνος Γώγος
ΘΕΜΑ: Οι άγιοι μάρτυρες που άθλησαν στις Αίγες της Κιλικίας.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: π. Κ. Ν. Παπαδόπουλος, Ν. Τζιράκης, Γ. Ν. Φίλιας.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΑΪΟΣ 2008

π. Φιλόθεος Κολιόπουλος
ΘΕΜΑ: Οι περιστατικές Ευχές με θέμα την απαλλαγή από την δαιμονική επήρεια στα χειρόγραφα Ευχολόγια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γ. Ν. Φίλιας, π. Κ. Ν. Παπαδόπουλος, π. Θ. Ι. Κουμαριανός.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

Bridget Julia Hayes
ΘΕΜΑ: Το Βάπτισμα στις Κατηχήσεις του αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Μία λειτουργικο-ιστορική μελέτη.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γ. Ν. Φίλιας, Εμμ. Περσελής, π. Θ. Ι. Κουμαριανός.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Ειρήνη Τερέζη
ΘΕΜΑ: Η διαπολιτισμικότητα σε σχέση με τη θρησκευτική αγωγή.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εμμ. Περσελής, Γ. Ν. Φίλιας, Π. Κουφογιάννη.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Χρήστος Καζίλας
ΘΕΜΑ: Κριτική έκδοση του βίου του οσίου Μάρκου του Αθηναίου. Εισαγωγή, κείμενο, πίνακες.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: π. Κ. Ν. Παπαδόπουλος, Γ. Ν. Φίλιας, Αθ. Γλάρος.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Αναστάσιος-Χαράλαμπος Μποντζίδης
ΘΕΜΑ: Οι Κατηχήσεις του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Θεολογική και παιδαγωγική προσέγγιση.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γ. Ν. Φίλιας, Εμμ. Περσελής, π. Θ. Ι. Κουμαριανός.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΑΪΟΣ 2007

Αιμιλία Παύλου
ΘΕΜΑ: Η σύγχρονη προβληματική για το περιεχόμενο του μαθήματος των Θρησκευτικών και η διαθεματική προσέγγιση διδασκαλίας στο Γυμνάσιο.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εμμ. Περσελής, Γ. Ν. Φίλιας, Π. Κουφογιάννη.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΑΪΟΣ 2006

Αθανάσιος-Αλέξανδρος Β. Αντωνίου
ΘΕΜΑ: Σύγχρονη αστική ορθόδοξη ενορία και εκκλησιαστική κοινωνική διακονία.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Μ. Σταυρόπουλος, Εμμ. Περσελής, π. Θ. Ι. Κουμαριανός.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Ανδρομάχη Γεωργιάδη
ΘΕΜΑ: Ποιμαντική προετοιμασία των νέων για τον γάμο και την οικογένεια στις αρχές του 21ου αιώνα. Θεολογικές, κοινωνικές, ψυχολογικές προϋποθέσεις.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Μ. Σταυρόπουλος, Εμμ. Περσελής, Π. Κουφογιάννη.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Κωνσταντίνος Π. Πρέντος
ΘΕΜΑ: Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας του μαθήματος της Θρησκευτικής Αγωγής στην προσχολική ηλικία.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Μ. Σταυρόπουλος, Εμμ. Περσελής, Γ. Ν. Φίλιας.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΑΪΟΣ 2005

Ιωάννης Μαρκότσης
ΘΕΜΑ: Οι κανόνες της εν Γάγγρα συνόδου. Ποιμαντική-παιδαγωγική προσέγγιση (αξιοποίηση).
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Μ. Σταυρόπουλος, Π. Μπούμης, Εμμ. Περσελής.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΑΪΟΣ 2004

Σταύρος Δ. Γριμάνης
ΘΕΜΑ: Άγιος Γεώργιος εγκωμιαζόμενος. Οι αγιολογικές αντιλήψεις στα εκδεδομένα ελληνικά εγκώμια προς τιμήν του αγίου Γωργίου.
Έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις "Άρμος" στην σειρα Υμνοαγιολογικά κείμενα-μελέτες 11, Αθήνα 2008.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: π. Κ. Ν. Παπαδόπουλος, Αθ. Βουρλής, Γ. Ν. Φίλιας.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004

Μαρία Πάνου–Ροδίτου
ΘΕΜΑ: Η Παναγία ως συνεργός στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας μέσα από τα κείμενα του βιβλίου της Παρακλητικής (Οκτωήχου).
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Μ. Σταυρόπουλος, Εμμ. Περσελής, π. Κ. Ν. Παπαδόπουλος.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΑΪΟΣ 2003

Evgenia Zhukova
ΘΕΜΑ: Γυναίκες-μοναχοί. Όσιες γυναίκες που άθλησαν με ανδρική μοναχική ενδυμασία.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γ. Ν. Φίλιας, Ν. Παπαδημητρίου, π. Κ. Ν. Παπαδόπουλος.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

Τριαντάφυλλος Μπολτέτσος
ΘΕΜΑ: Οργάνωση και ζωή των Ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Παρουσίαση και αξιολόγηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 142 Ενορίες συναντούν … τον 21ο αιώνα.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Μ. Σταυρόπουλος, Εμμ. Περσελής, π. Κ. Ν. Παπαδόπουλος.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2002


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Evgenia Zhukova
ΘΕΜΑ: Γέννηση και εξέλιξη της Ακολουθίας του Μοναχικού Σχήματος κατά τους Δ - Ζ αιώνες βάσει αγιολογικών πηγών.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γ. Ν. Φίλιας, Ν. Παπαδημητρίου, π. Κ. Ν. Παπαδόπουλος.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Αριάδνη Σαραντουλάκου
ΘΕΜΑ: Τέχνη αφηγήσεως ασκητικών και ψυχωφελών διηγήσεων. Η ποιμαντική, συμβουλευτική και παιδαγωγική τους διάσταση.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Μ. Σταυρόπουλος, Εμμ. Περσελής, π. Κ. Ν. Παπαδοπουλος.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

Στέφανος Χρ. Κουμαρόπουλος
ΘΕΜΑ: Η συμβουλευτική διάσταση του έργου του θεολόγου καθηγητή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Α. Μ. Σταυρόπουλος, Θ. Παπακωνσταντίνου, Εμμ. Περσελής.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Ευαγγελία Τσαγκαρλή-Διαμάντη
ΘΕΜΑ: Η πατερική διδαχή στα Κατηχητικά Σχολεία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ιστορική αναδρομή και διδακτική αξιοποίηση.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εμμ. Περσελής, Α. Μ. Σταυρόπουλος, π. Κ. Φούσκας.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Αριστοφάνης Δ. Ζαμπακίδης
ΘΕΜΑ: Ο Νεόφυτος Δούκας (1760-1845) και το εκπαιδευτικό του έργο. Συμβολή στην Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαιδεύσεως.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εμμ. Περσελής, Α. Μ. Σταυρόπουλος, Π. Χριστινάκης.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΜΑΪΟΣ 2003

π. Petri Piiroinen
ΘΕΜΑ: Η Θεία Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου εις την Φινλανδικήν.
ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ευ. Θεοδώρου, Π. Β. Πάσχος, Α. Μ. Σταυρόπουλος.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2000