ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ο Καθηγητής Αθανάσιος Βουρλής είναι υπεύθυνος για την Βυζαντινή Χορωδία της Σχολής. Στην Βυζαντινή Χορωδία μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και των δύο Τμημάτων της Σχολής.