Εδώ ευρίσκονται εργασίες των μελών του Τομέα και των μεταπτυχιακών φοιτητών, τις οποίες μπορείτε να μεταφορτώσετε (download) στον υπολογιστή σας:1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ, 2004 (έγγραφο pdf: 228KB).

2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, με την συνεργασία της ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΟΥ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2003 (
έγγραφο pdf: 332ΚΒ).

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, με την συνεργασία μεταπτυχιακών φοιτητών, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΥΠΟ, ΑΘΗΝΑΙ 2004 (έγγραφο Microsoft Word σε
μορφη zip: 1,4ΜΒ).

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΠΟΛΤΕΤΣΟΥ, Μεταπτ. Διπλ., ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΕΣ, ΑΘΗΝΑ 2001 (
έγγραφο pdf: 508KB)